Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης είναι η βάση όλων των συναλλακτικών σχέσεων για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών μέσω Internet πάνω στην πλατφόρμα παιχνιδιών www.playbiriba.com ανάμεσα στη CODEFACTORY και τον παίκτη. Η CODEFACTORY είναι ο πάροχος της πλατφόρμας παιχνιδιών www.playbiriba.com. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν τμήμα όλων των προσφορών, συμβολαίων, εγγυητικών υποσχέσεων, παραδόσεων και παροχών στη σχέση των παικτών προς τη CODEFACTORY ως παρόχου της ιστοσελίδας.

Στην πλατφόρμα παιχνιδιών, η οποία στο εξής και για συντομία θα ονομάζεται playbiriba.com, προσφέρονται διαφορά είδη παιχνιδιών. Τα παιχνίδια προσφέρονται μόνο με εικονικό χρήμα - BIRCOINS. Ο παίκτης μπορεί να παίζει τα παιχνίδια αυτά σε διάφορες κατηγορίες, o παίκτης παίζει σε κάθε χρονικό σημείο εναντίον άλλων παικτών.

Συμβαλλόμενα μέρη

Ο πάροχος της playbiriba.com είναι η CODEFACTORY, Αρχιμήδους 51, Ηλιούπολη, ο οποίος στο εξής και για συντομία θα χαρακτηρίζεται ως “ CODEFACTORY ” ή “εμείς”. Ως παίκτης θεωρείται εκείνο το φυσικό πρόσωπο, που είναι ήδη παίκτης στο playbiriba.com ή θέλει να γίνει και για το λόγο αυτό κάνει εγγραφή στ o playbiriba.com. “Παίκτης”, “Αυτός”, “Αυτή” υποδηλώνει πάντα το φυσικό πρόσωπο, που καταχωρείται στη playbiriba.com.

Πεδίο εφαρμογής

 1. 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν δημοσιοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2013 και περιγράφουν την ισχύουσα εκδοχή των Γ.Ο.Χ., αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες εκδοχές σε αντικατάσταση των οποίων τίθενται σε ισχύ. 

 2. 2. Προσφορές, συμβόλαια, προμήθειες και παροχές ανάμεσα στη CODEFACTORY και τον παίκτη υπόκεινται αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο παίκτης με την εγγραφή του επιβεβαιώνει και ότι αποδέχεται τους Γ.Ο.Χ.. Αντίθετες ερμηνείες του παίκτη είναι ανίσχυρες. 

 3. 3. Πρόσθετες συμφωνίες, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της σύμβασης ανάμεσα στον παίκτη και τη CODEFACTORY για να αποκτήσουν ισχύ πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως. 

Αντικείμενο σύμβασης

 1. 1. Η CODEFACTORY προσφέρει την πλατφόρμα παιχνιδιών playbiriba.com στο Internet ως διαδραστική ιστοσελίδα. Αυτή η πλατφόρμα δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια μόνο με σκοπό την ψυχαγωγία, χωρίς την δυνατότητα αποκομιδής οποιασδήποτε μορφής χρηματικού ή υλικού κέρδους. 

 2. 2. Η CODEFACTORY δικαιούται να διευρύνει και να αλλάζει τις προσφερόμενες παροχές στην πλατφόρμα παιχνιδιών. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης τον ολοκληρωτικό τερματισμό της λειτουργίας της πλατφόρμας ή τη μη συνέχιση διαφόρων περιεχομένων της πλατφόρμας. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. 1. Για να μπορέσει ο παίκτης να συμμετέχει στην πλατφόρμα παιχνιδιών και στα περιεχόμενά της πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία εγγραφής. Κατά τη διαδικασία εγγραφής ο παίκτης υποχρεούται να δώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία με ακρίβεια και πληρότητα. Ο παίκτης υποχρεώνεται να ενημερώνει για όλες τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανακριβή ή αναληθή, η CODEFACTORY μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό, έως ότου ο παίκτης συμπληρώσει τα ακριβή στοιχεία. 

 2. 2. Ο παίκτης κατά την εγγραφή του αλλά και οιαδήποτε άλλη στιγμή εγγυάται ότι: 

  1. a. δεν ενεργεί στο όνομα άλλων συμβαλλομένων, 

  2. b. δεν μεταβιβάζει ή διαθέτει λογαριασμούς παιχνιδιών σε άλλους παίκτες, 

  3. c. δεν χρησιμοποιεί λογαριασμούς παιχνιδιών άλλων ατόμων, 

  4. d. παίζει με μέτρο, ώστε να αποφεύγει κινδύνους για το άτομό του, 

 3. 3. Ο παίκτης δεν έχει καμία αξίωση για καταχώρηση και συμμετοχή σε παιχνίδια. 

 4. 4. Οι προσφερόμενες από τη CODEFACTORY υπηρεσίες και προϊόντα ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα και την αλάνθαστη λειτουργία. Η CODEFACTORY θα προσπαθεί να διορθώνει άμεσα τυχόν εμφανιζόμενα λάθη και προβλήματα. 

 5. 5. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές του υπολογιστή ή της συσκευής που χρησιμοποιείται από τον παίκτη για να συνδεθεί με την ιστοσελίδα. Αυτό ανήκει αποκλειστικά στο πεδίο ευθύνης του παίκτη. 

 6. 6. Οποιαδήποτε περιεχόμενα που εκτίθενται από τον παίκτη στο πλαίσιο του playbiriba.com σε μορφή e-mail, SMS κ.α. στην ιστοσελίδα, περνούν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της CODEFACTORY. Δεν υφίσταται δικαίωμα για αποζημίωση. 

Λογαριασμοί εικονικού χρήματος - BIRCOINS

 1. 1. Μετά από επιτυχή καταχώρηση, η οποία συντελείται με την επιμελή και πλήρη διαδικασία εγγραφής, ακολουθεί το άνοιγμα ενός λογαριασμού εικονικού χρήματος. Μετά την επικύρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη πιστώνεται στο λογαριασμό εικονικού χρήματος δωρεάν ένα ποσό. Αυτό το ποσό συνιστά εικονικό χρήμα. Ο παίκτης δεν έχει κανένα δικαίωμα στο εικονικό χρήμα. Το εικονικό χρήμα εξυπηρετεί την συμμετοχή στα παιχνίδια. Δεν υφίσταται δικαίωμα για εκταμίευση του εικονικού χρήματος ή μετατροπή σε αληθινό χρήμα. Κάθε παίκτης δικαιούται έναν μόνο λογαριασμό. Το άνοιγμα του λογαριασμού εικονικού χρήματος είναι δωρεάν. 

 2. 2. Στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής ο παίκτης υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα στοιχεία: 

  1. a. Προσωπικό όνομα χρήστη – εδώ δεν υπάρχει απαίτηση για ένα συγκεκριμένο όνομα χρήστη. Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να μην προκαλεί σύγχυση. Ο παίκτης υποχρεούται, κατά την επιλογή του ονόματος χρήστη, να μην χρησιμοποιεί προσβλητικές, αγενείς ή προκλητικές έννοιες, Internet συνδέσμους ή έννοιες που υποδηλώνουν ότι έχει επιπλέον δικαιώματα. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει έναν λογαριασμό με τέτοια ονόματα χρήστη, έως ότου γίνει η αλλαγή σε επιτρεπτό όνομα χρήστη. 

  2. b. Κωδικός χρήστη – επιβεβαιώνεται με επανειλημμένη καταχώρηση. Ο κωδικός χρησιμεύει για την εγγραφή στο playbiriba.com. Ο παίκτης δεν έχει κανένα δικαίωμα για ένα συγκεκριμένο κωδικό. Σε περίπτωση που ο παίκτης ξεχάσει τον κωδικό του, δεν έχει κανένα δικαίωμα στον προηγούμενο κωδικό. Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έναν νέο κωδικό, που έχει επιλεγεί αυτομάτως από το σύστημα, τον οποίο μπορεί να αλλάξει λογαριασμό του μετά την είσοδο στο playbiriba.com. 

  3. c. Διεύθυνση e-mail – πρέπει να είναι σε ισχύ και στην κατοχή του παίκτη. Με την διεύθυνση e-mail ο παίκτης αναγνωρίζεται μοναδικά. Η πρόσβαση στο playbiriba.com επιτρέπεται στον παίκτη αποκλειστικά μόνο μετά την επιβεβαίωση ηλεκτρονικού μηνύματος με ενσωματωμένη εντολή – σύνδεσμο ενεργοποίησης. 

 3. 3. Ο παίκτης υποχρεούται να κρατάει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του μυστικό. Η απώλεια του κωδικού ή η γνωστοποίησή του από τρίτους πρέπει να αναφερθεί αμέσως στη CODEFACTORY. Όλες οι δραστηριότητες του λογαριασμού εικονικού χρήματος πιστώνονται στον παίκτη. Για αυτό είναι προς το συμφέρον του παίκτη να κρατάει τον κωδικό του μυστικό, για να αποτρέπει την κατάχρηση από τρίτους. 

Συμμετοχή στα παιχνίδια

 1. a. Η συμμετοχή σε παιχνίδια είναι δωρεάν. Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να ποντάρει εικονικά χρήματα BIRCOINS, με μοναδικό στόχο να αποκτήσει εικονικά χρήματα BIR COINS για να παίξει. Δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να μετατρέψει τα εικονικά χρήματα BIR COIN S σε αληθινά χρήματα. 

Προϋποθέσεις πονταρισμάτων με εικονικά χρήματα BIRCOINS

 1. a. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να παίζουν ως αντίπαλοι με εικονικά χρήματα BIR COIN S. Οι όροι του κάθε παιχνιδιού αναγράφονται στην περιγραφή του κάθε παιχνιδιού.  

 2. b. Για να θεωρηθεί ένα παιχνίδι ή τουρνουά κερδισμένο πρέπει ο παίκτης να κερδίσει σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνεχής σύνδεση με τον server των παιχνιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

 3. c. Όταν τερματίζεται το παιχνίδι ή το τουρνουά και κριθεί ως σύμφωνο με τους κανονισμούς, τότε υπολογίζεται το έπαθλο του παίκτη/ παικτών και πιστώνεται σύμφωνα με τους κανόνες στον λογαριασμό εικονικών χρημάτων BIR COIN S τους. 

 4. d. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει ή να ακυρώνει εκ των υστέρων παιχνίδια και τουρνουά, εφόσον το έπαθλο έχει προκύψει από τεχνικό λάθος, δόλια συμπεριφορά ενός παίκτη ή την προσποίηση ενός μη υπάρχοντος πονταρίσματος. 

 5. e. Βάση για τον υπολογισμό του αποτελέσματος ενός παιχνιδιού είναι μόνο τα στοιχεία των server της CODEFACTORY. Αποκλίσεις στην παρουσίαση στην ιστοσελίδα δεν δίνουν δικαίωμα για ένσταση κατά του αποτελέσματος του παιχνιδιού. 

Έξοδα

 1. a. Η δημιουργία ενός λογαριασμού εικονικού χρήματος είναι δωρεάν. BIRCOINS 

Συμπεριφορά μέσα στη πλατφόρμα παιχνιδιού

 1. 1. Η κατάχρηση στο playbiriba.com απαγορεύεται ολοκληρωτικά. Κατάχρηση υπάρχει ειδικά, όχι όμως αποκλειστικά, όταν: 

  1. a. ένας παίκτης ανοίγει περισσότερους λογαριασμούς, 

  2. b. δίνονται εσκεμμένα λανθασμένα ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την καταχώρηση, 

  3. c. παραβιάζονται οι κανόνες επικοινωνίας ανάμεσα στους παίκτες, 

  4. d. προσπαθεί κάποιος να παρέμβει στην έκβαση του παιχνιδιού, 

  5. e. προκαλούνται εσκεμμένα λανθασμένες λειτουργίες και / ή παρεμβολές που είναι ικανές να επηρεάσουν τη ροή και έκβαση του παιχνιδιού, 

  6. f. χρησιμοποιούνται Bots ή προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε οποιαδήποτε μορφή, τα οποία συμμετέχουν αυτοματοποιημένα στη ροή του παιχνιδιού ή παραποιούν τη ροή του παιχνιδιού, 

  7. g. παραβιάζονται άλλα σημεία που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης. 

 2. 2. Απαγορεύεται στον παίκτη να κάνει προσπάθειες να αλλοιώσει το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο playbiriba.com ή να αναπτύξει λογισμικό, που παρεμβαίνει στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το playbiriba.com. 

 3. 3. Απαγορεύεται στον παίκτη η χρήση λογισμικού - προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να αποκαλύπτει και να εμποδίζει τη χρήση τέτοιων λογισμικών - προγραμμάτων από τον παίκτη. Αυτό περιλαμβάνει την ταυτοποίηση και εντοπισμό του παίκτη και των εγκαταστημένων λογισμικών - προγραμμάτων, την παραγωγή προφίλ της συμπεριφοράς για ερευνητικούς λόγους, αλλά και τη φραγή του λογαριασμού και του παίκτη για περιορισμένο ή απεριόριστο χρόνο στο playbiriba.com και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της CODEFACTORY. Η απαγόρευση αυτή αφορά όλα τα λογισμικά - προγράμματα που επιτρέπουν στον παίκτη:  

  1. a. να εξασφαλίζει ένα πλεονέκτημα, που δεν βασίζεται μόνο στην επιδεξιότητα του, 

  2. b. να παράγει αυτοματοποιημένα ένα προφίλ παικτών, 

  3. c. να πραγματοποιεί μυστικές συμφωνίες μεταξύ παικτών. 

 4. 4. Ο παίκτης δεσμεύεται ότι, τα δημιουργημένα από τον ίδιο περιεχόμενα και οι τελεσθείσες πράξεις του σε σχέση με το playbiriba.com δεν είναι παράνομα ή δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. 

 5. 5. Ο παίκτης δεσμεύεται να μην κάνει προσβλητικά, δυσφημιστικά, ρατσιστικά, πολιτικά, εχθρικά προς ξένους, πορνογραφικά ή σεξουαλικά ή ταπεινωτικά σχόλια ή να προφασίζεται περιεχόμενα που παριστάνουν κάτι τέτοιο με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

 6. 6. Απαγορεύεται αυστηρώς να εμφανίζεται ο παίκτης με παραποιημένη ταυτότητα στο playbiriba.com. Αυτό περιλαμβάνει κάθε απαγορευμένη εμφάνισή του ως αντιπροσώπου ή συνεργάτη της CODEFACTORY ή άλλων νομικών προσώπων. 

 7. 7. Απαγορεύεται αυστηρώς να κάνει ο παίκτης οποιαδήποτε διαφήμιση που δεν παρέχεται από τ o playbiriba.com. 

 8. 8. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει περιεχόμενα που έχουν συντάξει παίκτες για ερευνητικούς σκοπούς και να τα ελέγχει. Εάν με τα περιεχόμενα αυτά προσβάλλονται οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να τα σβήνει, να απαγορεύει την εξάπλωση τους και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε παράνομα περιεχόμενα. 

 9. 9. Επιπλέον απαγορεύεται:  

  1. a. η εξάπλωση ξένης διαφήμισης στο playbiriba.com, 

  2. b. η εξάπλωση αλυσιδωτών γραμμάτων ή διεξαγωγή ερευνών κ.α., 

  3. c. η εξάπλωση ιών, σκουληκιών (προγράμματα υπολογιστών ή κωδικοί που είναι κατάλληλοι να παραμορφώνουν ή να αλλάζουν άλλους υπολογιστές ή προγράμματα) κ.α., 

  4. d. η παρενόχληση άλλων παικτών με την εισαγωγή περιττών ή επαναλαμβανόμενων συνδυασμένων χαρακτήρων, 

  5. e. το εσκεμμένο μπλοκάρισμα παιχνιδιών και / ή της ροής επικοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο. 

Λήξη

 1. 1. Καταγγελία 

  1. a. Η σχέση ανάμεσα στον παίκτη και το playbiriba.com μπορεί να καταγγελθεί τακτικά από κάθε πλευρά στο τέλος του τρέχοντα μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έχει ανακοινωθεί η καταγγελία. 

  2. b. Η CODEFACTORY μπορεί να ανακοινώσει μια έκτακτη καταγγελία με άμεση ισχύ, όταν ο παίκτης έχει καταστεί ύποπτος για κατάχρηση. Όταν η CODEFACTORY ανακοινώνει μια έκτακτη λήξη λόγω κατάχρησης, τότε η σχέση του παίκτη και της CODEFACTORY λήγει άμεσα με τη λήψη της καταγγελίας. 

  3. c. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ανταποκρίνεται σε αυτή την απαίτηση. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα θεωρείται ως ληφθέν κατά τη στιγμή της αποστολής του. 

  4. d. Σε περίπτωση μιας ολοκληρωμένης κατάχρησης ή ακόμα και στην απόπειρα της κατάχρησης η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει στον παίκτη κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνουν τη φραγή του λογαριασμού και του παίκτη για περιορισμένο ή απεριόριστο χρόνο στο playbiriba.com και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες και την φραγή και / ή παρακράτηση του ποσού στο λογαριασμό παιχνιδιού. 

  5. e. Η δαπάνη που προκύπτει από καταχρηστική συμπεριφορά επιβαρύνει τον παίκτη και πρέπει να αποζημιώσει γι΄ αυτό την CODEFACTORY. 

  6. f. Και οι δυο πλευρές μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρονται σε λόγους. Η CODEFACTORY ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον παίκτη για την καταγγελία. Ο παίκτης διεκπεραιώνει την καταγγελία μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο περιλαμβάνει όνομα, όνομα χρήστη και κωδικό μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για το άνοιγμα λογαριασμού παίκτη στο [email protected] Η διαγραφή των στοιχείων του λογαριασμού γίνονται μέσα σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων. 

 2. 2. Απενεργοποίηση του λογαριασμού παιχνιδιού 

  1. a. Όταν για ένα διάστημα 12 μηνών δεν γίνεται καμία ενέργεια στο playbiriba.com ή όσον αφορά τον λογαριασμό, τότε γίνεται φραγή του λογαριασμού. Πριν την τελική διαγραφή αποστέλλεται άλλη μια υπενθύμιση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει ο παίκτης για να γίνει η καταχώρηση. 

  2. b. 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. 1. Με την επιβεβαίωση των Γενικών Όρων Χρήσης ο παίκτης δίνει την ρητή συγκατάθεση για την χρήση και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των στοιχείων που έχουν δοθεί για την εγγραφή ή την χρήση του playbiriba.com. Περαιτέρω, ο παίκτης συμφωνεί ρητά ότι, ακόμη και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού παίκτη, τα στοιχεία θα φυλάσσονται και θα τύχουν επεξεργασίας για διοικητικούς σκοπούς και / ή λόγω υποχρεωτικής φύλαξης από τη CODEFACTORY. Η CODEFACTORY υποχρεούται στην τήρηση, κατά την διαχείριση των στοιχείων του παίκτη, των εκάστοτε ισχυουσών νομικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 2. 2. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρεί τα στοιχεία του παίκτη σε επαγγελματικούς συνεργάτες, οι οποίοι συμμετέχουν στην πραγματοποίηση του playbiriba . com , των περιεχομένων του ή σε επεκτάσεις οποιασδήποτε μορφής και τρόπου. 

 3. 3. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σύνδεσης, ειδικά Source- και Destination-IP και όλα τα άλλα Logfiles για την προστασία των δικών της υπολογιστών και τρίτων. Η CODEFACTORY διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τηρεί στατιστικές απόδοσης με μη προσωπικά στοιχεία. Κατά τα λοιπά η αποθήκευση και αξιολόγηση των στοιχείων γίνεται μόνο στο βαθμό που αυτό χρειάζεται για την εκπλήρωση των υπηρεσιών. 

 4. 4. Η CODEFACTORY χρησιμοποιεί Cookies για να προσαρμόζει το playbiriba.com στις ανάγκες του παίκτη και για να επιτυγχάνεται η αναγνώρισή του στην επόμενη επίσκεψη της πλατφόρμας. Τα Cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Ο παίκτης δηλώνει σύμφωνος με την χρήση των Cookies από τη CODEFACTORY. 

 5. 5. Η CODEFACTORY λαμβάνει όλα τα τεχνικά απαραίτητα μέτρα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, που έχει αποθηκευμένα. Ευθύνη της CODEFACTORY για παράνομη κατάχρηση αυτών των δεδομένων από τρίτους αποκλείεται. Ο παίκτης συναινεί στον αποκλεισμό της διεκδίκησης ζημιών του παίκτη ή τρίτων απέναντι στη CODEFACTORY από ή σε σχέση με μεταφερόμενα στοιχεία. 

 6. 6. Ο παίκτης έχει δικαίωμα στα προσωπικά του δεδομένα που διαχειρίζεται η CODEFACTORY, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης ο παίκτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, να τροποποιεί ή να διαγράψει τα στοιχεία που τον αφορούν. Η CODEFACTORY υποχρεούται να διαγράφει εκείνα τα στοιχεία, η διαγραφή των οποίων έχει ζητηθεί και δεν χρειάζονται για την περαιτέρω διαχείριση του playbiriba.com ή για την κατάργηση διαδικασιών ενώπιων δικαστηρίων και/ή άλλων αρχών. Με τη διαγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων για την καταχώρηση του λογαριασμού από τον παίκτη γίνεται αυτόματα και η διαγραφή του ανάλογου λογαριασμού. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας, ανά πάσα στιγμή, μέσω της αποστολής e-mail στο [email protected] Παρακαλούμε να αναφέρετε το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το ονοματεπώνυμό σας.

 7. 7. Η CODEFACTORY υποχρεούται να παραχωρεί πληροφορίες σε αρμόδιες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με δόλια συμπεριφορά, όπως π.χ. τυχόν αξιόποινες συναλλαγές και / ή δραστηριότητες. Εάν δημιουργηθεί στη CODEFACTORY η παραμικρή υποψία, ότι πρόκειται για αξιόποινες συναλλαγές και/ή δραστηριότητες, τότε παραδίδει τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές, που έχουν ειδικευθεί στην έρευνα σχετικά με παράνομες συναλλαγές και/ή συμπεριφορές. Με την αποδοχή των προδιαγραφών περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο παίκτης δίνει τη συγκατάθεσή του, για την επαλήθευση από τρίτους δεδομένων παιχνιδιών και άλλων πληροφοριών συναλλαγών σε τράπεζες δεδομένων. 

Ευθύνη

 1. 1. Η CODEFACTORY και /ή οι βοηθοί εκπλήρωσής της ευθύνονται για ζημιές πέραν του πλαισίου ρύθμισης του νόμου περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων, μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. Η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, ανωτέρα βία, επακόλουθες ζημιές, βλάβη στην περιουσία, απολεσθέντα κέρδη, απολεσθέντα στοιχεία, απολεσθέντες τόκους και βλάβες από απαιτήσεις τρίτων κατά του παίκτη, αποκλείεται. 

 2. 2. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη, ότι το playbiriba.com και τα προσφερόμενα παιχνίδια του λειτουργούν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα δίχως σφάλματα και ότι δεν περιέχουν λάθη προγραμματισμού. Επίσης δε φέρει ευθύνη και για τις τυχόν βλάβες, που θα προκύψουν από αυτά. Πέραν αυτού η CODEFACTORY δεν ευθύνεται για το ότι η πλατφόρμα και οι με αυτήν συνδεδεμένοι υπολογιστές μπορεί να έχουν ιούς ή άλλα βλαβερά συστατικά, που μπορούν να προσκαλέσουν βλάβες στο Hardware του υπολογιστή και /ή Software των παιχνιδιών και για τις ζημιές που προέρχονται από αυτό.. 

 3. 3. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη εισαγωγής, μεταβίβασης και ανάλυσης όπως και για περιεχόμενο, πληρότητα και ορθότητα των μεταβιβαζόμενων ή αναζητούμενα στοιχεία. 

 4. 4. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από καταχρηστική χρήση του λογαριασμού από τον παίκτη ή τρίτους. 

 5. 5. Η CODEFACTORY δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενα χρηστών ή περιεχόμενα από διαφημιστικές παρεμβολές. Η CODEFACTORY διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει περιεχόμενα, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή με νομικές διατάξεις, όταν ανακαλύπτει τέτοια και να τα διαβιβάζει, μετά από δικαστική ή/και υπηρεσιακή εντολή και σε ποινικά δικαστήρια. 

Περαιτέρω διατάξεις

 1. 1. Ο παίκτης δηλώνει σύμφωνος ότι όλα τα στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος και αναφέρονται στο άτομό του είναι πάντοτε επίκαιρα. Εάν προκύψει αλλαγή αυτών των στοιχείων, τότε τα γνωστοποιεί αμέσως στο playbiriba.com μέσω διόρθωσης. Πάντα ισχύουν τα πιο πρόσφατα δηλωθέντα στοιχεία. 

 2. 2. Ο παίκτης αποδέχεται το ότι οι Γενικοί Όροι Χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ότι είναι πάντα διαθέσιμα στην επίκαιρη εκδοχή τους στο playbiriba.com στο «Γενικοί Όροι Χρήσης – Γ.Ο.Χ.». Ο παίκτης υποχρεώνεται να ενημερώνεται πάντα για τους εν ισχύ Γ.Ο.Χ. 

 3. 3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης παραμένουν σε ισχύ ακόμη και αν κάποιες διατάξεις τους κριθούν νομικά ανίσχυρες. Οι λοιπές διατάξεις ισχύουν κανονικά. 

Διαχείριση παραπόνων

H CODEFACTORY προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να διαθέτει ποιοτικές υπηρεσίες. Εάν παρόλα αυτά δημιουργηθούν παράπονα σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, ο παίκτης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να στείλει το παράπονό του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]

Δικαίωμα αλλαγής

Εάν η CODEFACTORY προτίθεται να τροποποιήσει τους Γενικούς αυτούς Όρους Χρήσης, τότε θα το ανακοινώσει στον παίκτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος δεν προβάλει εμπρόθεσμα και σύννομα εναντίωση, τίθενται σε ισχύ οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι Χρήσης 2 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση τους, στην αρχή της νέας εβδομάδας. Η εναντίωση του παίκτη είναι εμπρόθεσμη και σύννομη εφόσον γίνει εγγράφως και παραληφθεί από την CODEFACTORY εντός μίας εβδομάδας από την αποστολή της ανακοίνωσης τροποποίησης. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα γνωστοποίησης της τροποποίησης των Γ.Ο.Χ. η CODEFACTORY θα επισημαίνει στον παίκτη τη δυνατότητα της εναντίωσης, τον τύπο και την προθεσμία και τις νομικές κυρώσεις για την περίπτωση της μη εμπρόθε σμης ή σύννομης εναντίωσης.

Επιλογή δικαιοδοσίας

Όλες οι νομικές σχέσεις ανάμεσα στη CODEFACTORY και τον παίκτη, η δημιουργία τους και η λήξη τους, όπως επακόλουθες δημιουργούμενες διενέξεις υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνική νομοθεσία.

Έκδοση 1.0, από 9 Οκτωβρίου 2013