• ΜΠΙΡΙΜΠΑ DEMO

  Στο Demo παρουσιάζεται μία παρτίδα Μπιρίμπα με Αρσενικές.

  Αντίπαλοι οι παίκτες Α και Β, στο Demo παρακολουθούμε τις κινήσεις του παίκτη Α.

  Κάθε παίκτης παίρνει 11 κλειστά φύλλα στο χέρι.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: στο κανονικό παιχνίδι κάθε παίκτης έχει ορισμένο χρόνο για κάθε κίνηση του, εάν ο παίκτης δεν κάνει την κίνηση του έγκαιρα, το σύστημα τραβάει φύλλο από την κλειστή στοίβα ή πεταέι το πρώτο φύλλο από αριστερά!

  (κάνε κλικ στο βελάκι δεξιά για να εμφανιστεί η επόμενη σελίδα, αριστερά η προηγούμενη)

 • Παίκτης Α έχει 11 φύλλα στο χέρι:
  3♠ - 8♣ - 9♠ - J - 9♠ - JOKER - Q ♠ - 9 - 3 - 6♣ - 2♣
 • Παίκτης Α, ταιριάζει τα φύλλα στο χέρι:
  Q♠ - J - 2♣ - JOKER - 3♠ - 3 - 6♣ - 8♣ - 9 - 9♠ - 9♠.
 • Παίκτης Α, παίζει πρώτος και τραβάει από την κλειστή στοίβα 3♣.
  Ατού είναι τα σπαθιά
 • Παίκτης Α, ταιριάζει το 3♣ στα 3-άρια
 • Παίκτης Α, πετάει στην ανοιχτή στοίβα Q♠
 • Σειρά του παίκτη Β
 • Παίκτης Β, πετάει στην ανοιχτή στοίβα 5♣. Σειρά του παίκτη Α
 • Παίκτης Α και τραβάει από τη κλειστή στοίβα 7♣
 • Παίκτης Α, ταιριάζει το 7♣ με 6♣ - 8♣
 • Παίκτης Α, πετάει στην ανοιχτή στοίβα J
 • Σειρά του παίκτη Β
 • Παίκτης Β πήρε τα ανοιχτά φύλλα από την στοίβα και πετάει 4. Σειρά του παίκτη Α
 • Παίκτης Α, τραβάει από τη κλειστή στοίβα Κ♠
 • Παίκτης Α, κατεβάζει στο τραπέζι τον συνδυασμό
  9 - 9♠ - 9♠
 • Παίκτης Α, μετά κατεβάζει την ακολουθία
  2♣ - 6♣ - 7♣ - 8♣
 • Παίκτης Α, στη συνέχεια κατεβάζει τον συνδυασμό
  JOKER - 3♣ - 3♠ - 3
 • Παίκτης Α, πετάει στην ανοιχτή στοίβα Κ♠
 • Παίκτης Α, παίρνει το πάνω Μπιριμπάκι
 • Σειρά του παίκτη Β
 • Παίκτης Β, τραβάει τα ανοιχτά φύλλα από την στοίβα, κατεβάζει συνδυασμούς και πετάει στην ανοιχτή στοίβα 4
 • Παίκτης Β, παίρνει το Μπιριμπάκι. Σειρά του παίκτη Α
 • Παίκτης Α: Τα φύλλα από το Μπιριμπάκι που πήρε είναι
  10♠ - 9♣ - 2 - J - 3 - 3♠ - 5♣ - 3♣ - Q - 3 - 4♣
 • Παίκτης Α: ταιριάζει τα φύλλα του στο χέρι
  3♣ - 4♣ - 5♣ - 3 - 3♠ - 3 - J - Q - 2 - 9♣ - 10♠
 • Παίκτης Α: Τραβάει από την κλειστή στοίβα 10♣
 • Παίκτης Α: κατεβάζει 3♣ - 4♣ - 5♣ στην ακολουθία
  2♣ - 6♣ - 7♣ - 8♣
 • Το 2♣ που αρχικά ήταν σε θέση JOKER ως 5♣ μπήκε στη σειρά ως 'καθαρό' 2♣:
  Κολλάει 9♣ - 10♣ στην ακολουθία 2♣ - 3♣ - 4♣ - 5♣ - 6♣ - 7♣ - 8♣
 • Παίκτης Α: συμπλήρωσε καθαρή Μπιρίμπα.
 • Παίκτης Α: κατεβάζει 3 - 3♠ - 3 στην ακολουθία
  JOKER - 3♣ - 3♠ - 3
 • Παίκτης Α: και συμπληρώνει βρώμικη Μπιρίμπα
  3 - 3♠ - 3 - 3♣ - 3♠ - 3 - JOKER
 • Παίκτης Α: κατεβάζει την ακολουθία
  J - Q - 2
 • Παίκτης Α: στο χέρι έχει μόνο 10♠
 • Παίκτης Α: πετάει στην ανοιχτή στοίβα 10♠ και κλείνει
 • Τέλος παρτίδας!

  Τέλος DEMO

Η Mπιρίμπα παίζεται από δύο παίκτες ή από δύο ζευγάρια παικτών. Χρησιμοποιούνται όλα τα φύλλα από 2 τράπουλες (52 + 52 =104) και τα Joker (2+2=4). Θέση μπαλαντέρ παίρνουν και τα δυάρια. Σύνολο φύλλα 108.

Μπαλαντέρ

Η φορά του παιχνιδιού είναι αντίθετη της φοράς του ρολογιού. Όταν παίζουν 2 παίκτες κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλο. Όταν παίζουν ζευγάρια, κάθονται οι παίκτες ενός ζευγαριού ο ένας απέναντι στον άλλο.

Μοιράζονται σε κάθε παίκτη 11 φύλλα κλειστά στο χέρι. Ο προηγούμενος παίκτης από αυτόν που μοιράζει φύλλα, φτιάχνει δύο "μπιριμπάκια" των έντεκα φύλλων που τοποθετούνται κλειστά στην άκρη του τραπεζιού, για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια του παιχνιδιού.

Τα υπόλοιπα φύλλα μένουν κλειστά σε στοίβα στο τραπέζι, για να τα παίρνουν οι παίκτες στη διάρκεια του παιχνιδιού ένα ένα.

Το πρώτο φύλλο από την κλειστή στοίβα ανοίγει και το χρώμα του είναι το ΑΤΟΥ (π.χ. Κούπες).

Όταν το πρώτο φύλλο είναι Joker δεν υπάρχει Ατού σ’ αυτό το παιχνίδι.

Σκοπός

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κατεβάσει κάθε παίκτης όλα τα φύλλα του στο τραπέζι. Για να κατεβάσει ένας παίκτης φύλλα, πρέπει να δημιουργήσει συνδυασμούς τουλάχιστον 3 φύλλων, είτε σε ακολουθίες

π.χ. , είτε με φύλλα ίσης αξίας π.χ. δεκάρια . Συνδυασμοί με φύλλα ίσης αξίας ονομάζονται Αρσενικές.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν Μπαλαντέρ (Joker ή 2) σε ένα συνδυασμό αλλά μόνο ένας σε κάθε συνδυασμό. Τα δυάρια μπαίνουν σ΄ένα συνδυασμό και ως 2 αλλά και ως μπαλαντέρ.

π.χ. ή ή

Μπιρίμπα είναι η ακολουθία τουλάχιστον 7 φύλλων, είτε σε ακολουθίες φύλλων (π.χ. A-2-3-4-5-6-7 ή 5-6-7-8-9-10-J ή 8-9-10-J-Q-K-A με ίδιο χρώμα π.χ κούπες), είτε με φύλλα ίσης αξίας Αρσενικές (π.χ. 7 δεκάρια).

π.χ.

ή

π.χ.

ή

Παιχνίδι

Α. Με Αρσενικές: Κάθε παίχτης έχει δύο επιλογές όταν έχει σειρά, μπορεί να τραβήξει ένα καινούργιο φύλλο από την κλειστή στοίβα ή να πάρει όλα τα ανοιχτά φύλλα, που πέταξαν οι παίκτες στην ανοιχτή στοίβα.

Β. Χωρίς Αρσενικές: Κάθε παίχτης έχει δύο επιλογές όταν έχει σειρά, μπορεί να τραβήξει ένα καινούργιο φύλλο από την κλειστή στοίβα ή να πάρει όλα τα ανοιχτά φύλλα, που πέταξαν οι παίκτες στην ανοιχτή στοίβα, με την προϋπόθεση να κολλήσει έστω και ένα από τα φύλλα αυτά σε συνδυασμό πού έχει κατεβάσει ή θα δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή και θα κατεβάσει.

Αν έχει φτιάξει συνδυασμό ή συνδυασμούς με τουλάχιστον 3 φύλλα, μπορεί να κατεβάσει τους συνδυασμούς ανοιχτά στο τραπέζι όταν έχει σειρά. Στη συνέχεια πρέπει να ρίξει ένα φύλλο στην ανοιχτή στοίβα. Όταν παίζουν ζευγάρια, ο συμπαίκτης με τη σειρά του, συμπληρώνει φύλλα σε συνδυασμούς ή κατεβάζει νέους συνδυασμούς πάντα στη μεριά που κατέβασε ο πρώτος από τους δύο συμπαίκτες.

Οι Joker και τα δυάρια κολλάνε οπουδήποτε ως Μπαλαντέρ. Τα δυάρια μπαίνουν σ΄ένα συνδυασμό και ως 2 αλλά και ως Μπαλαντέρ. Εάν κατεβάσει ένας παίκτης σε συνδυασμό με Μπαλαντέρ το αντίστοιχο φύλλο, το Μπαλαντέρ μετακινείται μόνο εντός συνδυασμού.

Α. Με Αρσενικές: Όταν ένας παίχτης έχει κατεβάσει όλα τα φύλλα του μπορεί να πάρει το "Μπιριμπάκι" του. Όταν παίζουν ζευγάρια, μόνο ένας παίχτης μπορεί να πάρει "Μπιριμπάκι" ενώ ο άλλος παίχτης πρέπει να συνεχίσει με τα φύλλα του.

Β. Χωρίς Αρσενικές: Όταν ένας παίχτης έχει κατεβάσει όλα τα φύλλα του μπορεί να πάρει το "Μπιριμπάκι" του, με την προϋπόθεση να έχει φτιάξει τουλάχιστον μία Μπιρίμπα (Καθαρή ή Βρώμικη). Όταν παίζουν ζευγάρια, μόνο ένας παίχτης μπορεί να πάρει "Μπιριμπάκι" ενώ ο άλλος παίχτης πρέπει να συνεχίσει με τα φύλλα του.

Α. Με Αρσενικές: Η παρτίδα τελειώνει όταν ένας παίκτης κατεβάσει όλα τα φύλλα του (κλείσει), αφού αυτός ή ο συμπαίκτης του (όταν παίζουν ζευγάρια) έχουν πάρει και το Μπιριμπάκι. Πρέπει να έχει κατεβάσει έστω μία Μπιρίμπα, Καθαρή ή Βρώμικη. Η παρτίδα τελειώνει επίσης εάν τελειώσουν όλα τα φύλλα.

Β. Χωρίς Αρσενικές: Η παρτίδα τελειώνει όταν ένας παίκτης κατεβάσει όλα τα φύλλα του (κλείσει), αφού αυτός ή ο συμπαίκτης του (όταν παίζουν ζευγάρια) έχουν πάρει και το Μπιριμπάκι. Πρέπει να έχει κατεβάσει έστω μία Καθαρή Μπιρίμπα. Η παρτίδα τελειώνει επίσης εάν τελειώσουν όλα τα φύλλα.

Το παιχνίδι τελειώνει είτε μετά από προκαθορισμένο αριθμό παρτίδων, είτε όταν κάποιος παίκτης, ή ζεύγος, φθάσει στο προκαθορισμένο σκορ Νίκης (συνήθως από 2000 έως 5000 πόντους).

Πόντοι

Μετά το τέλος μιας παρτίδας και αφού έχουν προστεθεί οι αξίες των ανοιχτών φύλλων του παίκτη ή ζευγαριού και έχουν αφαιρεθεί οι αξίες των φύλλων που έχουν οι παίκτες στο χέρι, προστίθενται ή αφαιρούνται οι πόντοι στο συνολικό σκορ.

Αξία φύλλων (ανεξαρτήτου χρώματος):

= 25 πόντοι

= 20 πόντοι

= 15 πόντοι

, , , , , = 10 πόντοι

, , , , , = 5 πόντοι

Αξία συνδυασμών:

Καθαρή Μπιρίμπα: 7 φύλλα με ίδιο χρώμα σε ακολουθία χωρίς Μπαλαντέρ: 400 πόντοι, π.χ.,

= 400 πόντοι

Καθαρή Μπιρίμπα: 7 φύλλα ίσης αξίας χωρίς Μπαλαντέρ: 300 πόντοι, π.χ.,

= 300 πόντοι

Βρώμικη Μπιρίμπα: 7 φύλλα με ίδιο χρώμα σε ακολουθία με Μπαλαντέρ: 200 πόντοι, π.χ.,

= 200 πόντοι

Βρώμικη Μπιρίμπα: 7 φύλλα ίσης αξίας με Μπαλαντέρ: 150 πόντοι, π.χ.,

= 300 πόντοι

Καθαρή Χιλιάρα: όλα τα φύλλα με ίδιο χρώμα, από Άσσο σε Ρήγα ή από 2 σε Ρήγα, Άσσο σε ακολουθία χωρίς Μπαλαντέρ: 1000 πόντοι, π.χ.,

= 1000 πόντοι

ή

= 1000 πόντοι

Βρώμικη Χιλιάρα: όλα τα φύλλα με ίδιο χρώμα, από Άσσο σε Ρήγα ή από 2 σε Ρήγα, Άσσο σε ακολουθία με Μπαλαντέρ: 500 πόντοι, π.χ.,

= 500 πόντοι

ή

= 500 πόντοι

Ατού π.χ. Κούπες

Καθαρή Μπιρίμπα-Ατού: 7 φύλλα σε ακολουθία με χρώμα Ατού χωρίς Μπαλαντέρ: 600 πόντοι, π.χ., = 600 πόντοι

Βρώμικη Μπιρίμπα-Ατού: 7 φύλλα σε ακολουθία με χρώμα Ατού με Μπαλαντέρ: 300 πόντοι, π.χ.,

= 300 πόντοι

Καθαρή Χιλιάρα-Ατού: όλα τα φύλλα, από Άσσο σε Ρήγα ή από 2 σε Ρήγα, Άσσο σε ακολουθία με χρώμα Ατού χωρίς Μπαλαντέρ: 2000 πόντοι, π.χ.,

= 2000 πόντοι

ή

= 2000 πόντοι

Βρώμικη Χιλιάρα-Ατού: όλα τα φύλλα, από Άσσο σε Ρήγα ή από 2 σε Ρήγα, Άσσο σε ακολουθία με χρώμα Ατού με Μπαλαντέρ: 1000 πόντοι, π.χ.,

= 1000 πόντοι

ή

= 1000 πόντοι

Μπόνους: Όποιος παίκτης ή ζευγάρι κλείσει την παρτίδα +100 Πόντοι Μπόνους

Πόντοι Ποινής Μπιριμπάκι: Εάν τελειώσει μία παρτίδα και ο αντίπαλος παίκτης ή Ζευγάρι δεν έχει πάρει το μπιριμπάκι, χρεώνεται με -100 πόντους.

Πόντοι Ποινής Μπιρίμπα: Εάν τελειώσει μία παρτίδα και ο αντίπαλος παίκτης ή Ζευγάρι δεν έχει κατεβάσει Μπιρίμπα, χρεώνεται με -100 πόντους.

Σκορ:

+ Αξίες ανοιχτών φύλλων από συνδυασμούς

- Αξίες κλειστών φύλλων στο χέρι

+ Αξίες από Μπιρίμπες

+ Μπόνους κλεισίματος

- Πόντοι Ποινής Μπιριμπάκι

- Πόντοι Ποινής Μπιρίμπας


= Σκορ